Οι αξίες μας ορίζουν αυτό που είμαστε. Οδηγούμενοι από την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό περιβάλλον, προωθούμε τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και την ειλικρίνεια μεταξύ των μελών της ομάδας και των πελατών μας.

Εμπνεόμενοι από τη φιλοσοφία της συλλογικής προσπάθειας στην ευρύτερη κοινότητα προγραμματιστών, είμαστε αφοσιωμένοι ακόλουθοι της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας τις κοινότητες Ανοιχτού Κώδικα και Ελεύθερου Λογισμικού. Το μανιφέστο της εργασίας μας μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: Αποτελεσματικότητα, Δημιουργικότητα, Καινοτομία.