Προγραμματισμός. Σχεδιασμός. Επανάληψη. Παράδοση.

Η ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού είναι ένα σύνολο από μεθόδους προγραμματισμού, βασισμένες στην επαναλητική και αυξητική ανάπτυξη. Οι απαιτήσεις και οι λύσεις εξελίσσονται μέσω της συνεργασίας διατμηματικών ομάδων εργασίας, ικανών να αυτο-οργανώνονται. Προωθεί τον προσαρμοστικό σχεδιασμό, την εξελικτική ανάπτυξη και την παράδοση, μια περιοδική επαναληπτική προσέγγιση, και ενθαρρύνει την ταχεία και ευέλικτη ανταπόκριση στις αλλαγές. Πρόκειται για ένα εννοιολογικό πλαίσιο που προωθεί τις προβλεπόμενες αλληλεπιδράσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.